Özel Işınlanma Skripti - Türkçe Komut !

Xmaiuh#0241

Kayıtlı Üye
  Oyuncu
Essentialsdan Farkı Nedir?
Farkı ise istediğinizi ekleyebilmek
Ama essentials size öyle bir
izin vermiyor ve türkçe komut kullanımı.

Yetkili Komutları;
- /Işınlan oluştur [ İsim ]
- /Işınlan git [İsim]
- /Işınlan sil [İsim]
- /Işınlan Liste

Oyuncu Komutları;
- /Işınla git [İsim]

Kod:
command /Işınlan [<Text>] [<Text>]:
  permission: mainmup.isinlan
  permission message: &f[ &9Server İsmi&f ] &cBunu yapmak için yetkiniz yok!
  trigger:
    if arg 1 is "oluştur":
      if arg 2 is set:
        set {Tp::%arg-2%} to location of player
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &aBaşarıyla &f[ &c%arg-2% &f] &aIşınlanma Noktası Oluşturuldu!" to player
        stop 
      else:
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cHatalı Kullanım: &f[ &eİsim Girmelisin! &f]" to player
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player         
    if arg 1 is "git":
      if arg 2 is set:
        teleport player to {Tp::%arg-2%} 
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &aIşınlanma Başarıyla Gerçekleştirildi!" to player
        stop
      else:
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cHatalı Kullanım: &f[ &eİsim Girmelisin! &f]" to player
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player         
    if arg 1 is "sil":
      if arg 2 is set:
        delete {Tp::%arg-2%}
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &aBaşarıyla &f[ &c%arg-2% &f] &aIşınlanma Noktası Silindi!" to player
        stop
      else:
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cHatalı Kullanım: &f[ &eİsim Girmelisin! &f]" to player
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player       
    if arg 1 is "liste":
      set {_tpliste} to size of {TP::*}
      send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cIşınlanma Noktaları: &f[ &a%{_tpliste}% &f]" to player
      loop {TP::*}:
        send "&8- &7[ &a%loop-index% &7]" to player       
    if arg 1 is "yardım":
      send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player
      send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cKomut Kullanımı: &e/Işınlan oluştur &f[ &eisim &f]" to player
      send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cKomut Kullanımı: &e/Işınlan git &f[ &eisim &f]" to player
      send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cKomut Kullanımı: &e/Işınlan sil &f[ &eisim &f]" to player
      send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cKomut Kullanımı: &e/Işınlan Liste" to player
      send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player       

command /ışınla [<text>] [<text>]:
  trigger:
    arg 1 is "git":
      arg 2 is set:
        teleport player to {Tp::%arg-2%} 
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &aIşınlanma Başarıyla Gerçekleştirildi!" to player
        stop
      else:
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player
        send "&f[ &9Server İsmi&f ] &cHatalı Kullanım: &f[ &eİsim Girmelisin! &f]" to player
        send "&9&m-----------------------------------------------------------------" to player
 
Üst